ERBY

logo erby

Hledání

Svátky

Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR

Oznámení ČSÚ o konání povinného sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR.

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č.89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republi-
ky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

Více informací ZDE

Oficiální web ČSÚ pro Sčítání lidu, domů a bytů 2021, adresa stránek https://scitani.cz/