ERBY

logo erby

Hledání

Svátky

geodetické práce

Vážení spoluobčané.
Začátkem května bude probíhat vytyčení a zaměření
přesné polohy obecního vodovodu. Získaná data budou sloužit nám všem, prosím tedy o vaše tolerování geodetů při jejich pohybu na vašich pozemcích.
Petr Strasmeier