ERBY

logo erby

Hledání

Svátky

dočasné uzavření místnosti na tříděný odpad

Vážení spoluobčané,

 

ve dnech 7. 5. až 15. 5. 2021 včetně, bude uzavřena místnost na sběr tříděného odpadu.

 

V tomto období prosím skladujte tříděný odpad, především papír a pytle s plasty, doma. Kontejnery na komunální a kompostovatelný odpad, plast a sklo budou k použití beze změny.

I po tomto období budou v budově a jejím okolí probíhat stavební úpravy, jejichž výsledkem budou nové dveře a okna, nová fasáda a dlažba.

Dbejte prosím při pohybu v tomto prostoru o svou bezpečnost a řiďte se pokyny osob zde pracujících.