ERBY

logo erby

Hledání

Svátky

Informace Českého telekomunikačního úřadu

Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu

Český telekomunikační úřad oznamuje, že v tomto regionu bude zahájeno uvádění do
provozu základnových stanic nových mobilních sítí, což bude znamenat pro obyvatele zlepšení
kvality  a  dostupnosti  mobilních  datových  služeb.  Nicméně  uvedená  skutečnost  může
za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu
přes anténu. Celé oznámení ZDE