ERBY

logo erby

Hledání

Svátky

dočasné uzavření místnosti na tříděný odpad

Vážení spoluobčané,

 

ve dnech 7. 5. až 15. 5. 2021 včetně, bude uzavřena místnost na sběr tříděného odpadu.

 

V tomto období prosím skladujte tříděný odpad, především papír a pytle s plasty, doma. Kontejnery na komunální a kompostovatelný odpad, plast a sklo budou k použití beze změny.

I po tomto období budou v budově a jejím okolí probíhat stavební úpravy, jejichž výsledkem budou nové dveře a okna, nová fasáda a dlažba.

Dbejte prosím při pohybu v tomto prostoru o svou bezpečnost a řiďte se pokyny osob zde pracujících.

geodetické práce

Vážení spoluobčané.
Začátkem května bude probíhat vytyčení a zaměření
přesné polohy obecního vodovodu. Získaná data budou sloužit nám všem, prosím tedy o vaše tolerování geodetů při jejich pohybu na vašich pozemcích.
Petr Strasmeier

Nové očkovací centrum v Žamberku

Nové očkovací místo bude zřízeno v přízemí budovy LDN v areálu " Albertinum odborný léčebný ústav Žamberk ", se sídlem Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk

Na základě informace ředitele odborného léčebného ústavu je otevření OČM a zahájení očkování plánováno od 29.3.2021.  

Základní údaje k OČM:

  • Provozní doba OČM bude v pracovní dny od 7:00 – 15:30 hod., s polední přestávkou 30 minut, OČM se otevře nejdříve 10-15 minut před začátkem provozní doby.
  • Obsazení OČM: 1 lékař, 2 zdravotní sestry a 2 administrativní pracovníci.
  • Parkování bude zajištěno v areálu OLÚ na hlavním parkovišti, pro osoby se ztíženým pohybem pak přímo u budovy LDN – OČM. Parkování v areálu OLÚ je možné jen na vyhrazených místech pro očkované osoby. Při nedostatku volných parkovacích míst je možno využít kapacitu parkoviště mimo areál Albertina před společností VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o. na ulici Albertova, které je vzdáleno do 500 m od OČM. 
  • Kapacita očkování – zpočátku 400 osob týdně, s předpokládaným následným navýšením až na 800 osob týdně.
  • Při pohybu v areálu OLÚ je nutné dbát pokynů odpovědných osob a strážníků městské policie.
  • Do rezervačního systému je toto OČM zavedeno 19.3.2021, osoba, která se rezervuje do tohoto místa bude do 26.3.2021 (příp. do 25.3.) tzv. za závorou a v průběhu 26.3. se dozví potvrzený den a čas očkování.
  • Vzhledem k omezené kapacitě OČM a parkovacích míst v areálu OLÚ je nutné, aby registrované osoby k očkování přicházely maximálně 10 minut před časem rezervace, ne dříve

Upozorňujeme na skutečnost, že předpokládaný termín otevření OČM dne 29.3.2021, může být v případě neočekávaného snížení dodávek očkovacích látek změněn. V případě obdržení dalších relevantních informací Vás budeme neprodleně informovat.

Informace k OČM budou zveřejněny na webových stránkách Albertina, odborného léčebného ústavu a na webu a FB města Žamberk.

V případě nejasností se obracejte na Ing. Vladimír Fikejse, vedoucího odboru obrany a krizového řízení, tajemníka krizového štábu ORP tel.:  465 670 218, 724 189 560, e.-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Orientační mapa OČM je ZDE

Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR

Oznámení ČSÚ o konání povinného sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR.

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č.89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republi-
ky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

Více informací ZDE

Oficiální web ČSÚ pro Sčítání lidu, domů a bytů 2021, adresa stránek https://scitani.cz/

Strana 1 z 2