ERBY

logo erby

Hledání

Svátky

Autobusová doprava

Od nového jízdního řádu nefunguje cestování autobusem, jak bychom si přáli.

Informace o spojích, které následující den nepojedou jsou na webových stránkách Pardubického kraje.

https://www.pardubickykraj.cz/dopravni-obsluznost/111177/informace-k-autobusove-doprave-pardubickeho-kraje

Linka Jablonné nad Orlicí - Studené má číslo 700962

 Jak dlouho tato situace bude trvat zatím nevíme, ale obec Studené pomáhá řešit rodičům dopravu dětí do škol v Těchoníně a Jablonném nad Orlicí.

Níže je omluva BusLine s datem 14. června, ale v ní popsané důvody a problémy určitě byly známy delší dobu, určitě už před začátkem platnosti nového jízdního řádu. Informace o nich a o nevypravených spojích však obec obdržela až dnes, v úterý.

 

Oznámení – omluva

(Semily 14. června 2022) Dopravní skupina BusLine se tímto hluboce omlouvá cestujícím v Pardubickém kraji i zadavateli dopravní zakázky – Pardubickému kraji za komplikace způsobené nevypravením všech spojů vyplývajících ze smlouvy.

Situace s nevyjetím některých spojů v pondělí 13. a v úterý 14. června nás mrzí o to více, že jsme byli jediný z velkých dopravců, komu se zatím dařilo všechny své spoje ve všech krajích, byť někdy s vypětím všech sil a s mobilizací veškerých záloh odjezdit. Bohužel v Pardubickém kraji se nám toto splnit nepodařilo, a to z důvodu kritického nedostatku řidičů. Problém nedostatku řidičů řeší v České republice i mimo ni řada osobních i nákladních přepravců. Ve skupině BusLine jsme náborové kampani v Pardubickém kraji věnovali maximální úsilí, nabízeli jsme zde dvojnásobný náborový příspěvek oproti jiným krajům a snažili jsme se nové kolegy získat všemi způsoby. Poprvé jsme se zde ale setkali s tím, že měli někteří řidiči podepsáno více pracovních smluv u různých dopravců a rozhodovali se na poslední chvíli.
Dovolte, abychom vás ujistili, že ve svém úsilí o naplnění našich závazků uděláme všechno, co je v našich silách a že si vážíme důvěry v nás vložené.
Na závěr uvádíme telefonní čísla pro spojení nespokojených zákazníků:
Dispečink Semily: 481 368 111
Informační kancelář mobilní telefon 778 982 872
Dispečer 1 604 121 336
Dispečer 2 732 150 599
Provozní ředitel Michal Hanč 702 177 765
Ředitel Oblasti Pardubický kraj Jakub Hanzlík 604 381 856

 

S úctou

Vladimíra Vyhnisová, pověřená řízením Dopravní skupiny BusLine

Knihovna v roce 2022

Od ledna 2022 máme novou knihovnici paní Markétu Jandejskovou. V letošním roce je také změna otevírací doby, nově je v liché pondělí od 17:30 do 18:30. Více ZDE

Vodné pro rok 2022

Vodné od 1.1.2022 činí 38,- Kč/ m3,  jedná se o cenu konečnou - obec není plátcem DPH.
(Schváleno Zastupitelstvem obce Studené dne 8. 12. 2021, zveřejněno 11. 12. 2021)
Výpočet ceny vodného pro rok 2022 ZDE