ERBY

logo erby

Hledání

Svátky

Zemská brána

zemska branaPřírodní rezervace Zemská brána se nachází v Orlických horách na toku řeky Divoké Orlice na území od hranic s Polskem po Klášterec nad Orlicí. Rezervace byla vyhlášena v roce 1987 a její celková rozloha čítá 88,2 ha, nachází se v nadmořské výšce 570 až 650 m n.m. Předmětem ochrany je především balvanité řečiště Divoké Orlice, která v těchto místech prorazila hřeben Orlických hor a vytvořila hluboce zařízlé údolí nazvané Zemská brána. Na strmých svazích říčního údolí se zde nacházejí zajímavé a horolezecky využívané skalní útvary.

Číst dál...

Muzeum řemesel Letohrad

muzeum remesel letohradJe umístěno v památkově chráněném areálu Nového dvora z roku 1750. Plochou 1650 m2je největším muzeem svého druhu v ČR. Zahrnuje více než 50 ucelených ex­pozic řemesel a živností z období 1840 - 1930. Kromě relativně známých profesí, jako je truhlář či řezbář, prezentuje i práci kovotlačitele, koláře, bednáře, šindeláře a mnoha dalších. Mezi nejzajímavější exponáty patří vyřezávaný mechanický skanzen řemesel, mechanické dílny, pilnice se třemi funkčními katry a 100 let stará školní třída s ukázkami národních krojů. Pro mladší návštěvníky Nového dvora je zde také stálá výstava Fauna České republiky", která ukazuje na 120 vycpaných zvířat, ptáků a ryb v přírodní scenérii ozvučené originální zvukovou nahrávkou. 

Číst dál...

Tvrz Bouda

tvrz boudaDělostřelecká tvrz Bouda je jednou z pěti stavebně dokončených tvrzí v České republice budovaných v rámci československého opevnění proti Německu. Nachází se v nejjižnější části Orlických hor v Bukovohorské hornatině v masívu stejnojmenné hory asi 6 km západně od města Králíky a asi 7 km severně od města Jablonné nad Orlicí. Je přístupná veřejnosti jako muzeum.

 

 

Číst dál...

Suchý Vrch

suchy vrchPoloha Suchého vrchu v 995 m nad mořem poskytuje rozhled do širokého okolí, který ještě umocňuje 33 metrů vysoká rozhledna (původně vodárenská věž). Odtud můžete spatřit Šerlich, Kralický Sněžník, Kladsko, Hrubý Jeseník s Pradědem a za dobrých podmínek také Sněžku.

Číst dál...

Studenecké skály

studenecke skalyNejvýraznější skalní skupina skal v Orlických horách, která vystupuje v jihovýchodním svahu vrchu Studený (721 m) nad Těchonínem v Mladkovské vrchovině vysoko nad pravým údolním svahem Tichá Orlice. Podobně jako u většiny ostatních skalních útvarů na horských svazích jde o typické mrazové sruby s délkou asi 500m. Jednotlivé skalní výchozy jsou až 25 m vysoké. Pravděpodobně už v průběhu ledových dob ve starších čtvrtohorách vedlo postupným ustupováním skalního čela do svahu kopce ke vzniku mírně skloněné úpatní plošinky, místy pokryté zřícenými balvany. Vrch Studený se Studentskými skalami tak představuje jednu z nejhezčích ukázek tzv. kryogenního reliéfu ve východních Čechách.

Číst dál...

Pastvinská přehrada

prehrada1 Přehradní nádrž Pastviny byla vybudována na horním toku Divoké Orlice v letech 1932 -1938nákladem cca 40 mil. korun. Jezero je sevřeno v údolí mezi lesy a skalními útvary, je asi 7 km dlouhé a jeho plocha je 110 ha. Zděná přehradní hráz s hydroelektrárnou má výšku 43m, délku 193 m a zadržuje přibližně 11 milionů krychlových vody.

Účelem přehrady je výroba elektrické energie, regulace průtoku, ochrana před povodněmi a využití pro rekreaci. Pod hlavní hrází, asi 1 km po směru toku je vyrovnávací nádrž zvaná„Malá přehrada"  s 9,5 m vysokou a 40 m dlouhou hrází.

Číst dál...