ERBY

logo erby

Hledání

Svátky

Studánka u Svaté Anny

Kaplička sv. Anny ve Studenském dolním lese a pověst o jejím vzniku

Obrázek sv Anna cca 1950 2

Po generace se ve Studeném vypráví, že v letech výstavby kostela (1820-1822) šel  jistý poutník Dolním lesem a utrmácený dlouhou cestou usnul pod stromem. Po probuzení zjistil, že na stromě, pod kterým odpočíval, visí obrázek sv. Anny, který tam však předtím nebyl…

Překvapený pocestný šel svůj objev říci dělníkům, kteří pracovali na stavbě kostela. Ti obrázek ze stromu sundali a zanesli na staveniště. Druhý den obrázek ze stavby zmizel  a objevil se na stromě, odkud ho dělníci odnesli. Když se celá událost opakovala potřetí, obrázek byl na stromě ponechán.

Časem byl strom skácen a obrázek umístěn do malé kapličky připevněné na dřevěný sloupek. Ten byl později nahrazen kamenným, na který byla připevněna také lampička, v níž stále hořelo světlo. U kapličky byla i pokladnička, do které věřící dávali drobné na udržování věčného světla. Majitel kyšperského panství, hrabě Stubenberg, povolil místním zřídit před kapličkou malé prostranství, přemostit potůček a postavit několik laviček.

Pod kapličkou vytéká do malé stírky voda. Mezi místními lidmi se traduje, že se jedná o pramínek léčivé vody a vypráví se i o několika zázračných uzdraveních.