ERBY

logo erby

Hledání

Svátky

Obecní vodovod

V obci Studené je vybudován obecní vodovod ve správě obce samotné. Řád veřejného vodovodu je k nahlédnutí na Obecním úřadě ve Studeném.
 
Vodné od 1.1.2024 činí 42,- Kč/ m3,  jedná se o cenu konečnou - obec není plátcem DPH.
(Schváleno Zastupitelstvem obce Studené dne 8.11.2023, zveřejněno 9.11.2023)
 
Vodné od 1.1.2022 činí 38,- Kč/ m3,  jedná se o cenu konečnou - obec není plátcem DPH.
(Schváleno Zastupitelstvem obce Studené dne 8. 12. 2021, zveřejněno 11. 12. 2021)
Výpočet ceny vodného pro rok 2022 a další ZDE
 
 

Odečet vodoměrů se provádí 2 x ročně u trvale obydlených domů a 1x ročně u rekreačních objektů (např. z důvodu změny ceny k 1.1. může být odečet proveden taktéž 2 x ročně). Vodné za odebranou  vodu je možné zaplatit hotově na Obecním úřadě ve Studeném, nebo také převodem na účet. Nebude-li možné fyzicky provést odpočet měřidla, podle kterého je zjišťováno množství odebrané vody, provede obecní úřad účtování kvalifikovaným odhadem podle předchozího období.

Rozbory vody ZDE