ERBY

logo erby

Hledání

Svátky

SDH

Sbor dobrovolných hasičů ve Studeném byl založen 12. června 1925 a v době svého založení čítal 27 členů.  Hasičský sbor po celou dobu své existence obohacoval kulturní a společenský život obce, což s úspěchem činí do dnešní doby.
V současnosti má sbor 41 členů nejen ze Studeného, ale i ze sousedních obcí, přičemž jeho dva členové jsou příslušníky profesionálního hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.
Zdroj: http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/dobrovolni-hasici-ze-studeneho-oslavili-90-let-sboru-20160104.html