ERBY

logo erby

Hledání

Svátky

Informace a kontakty

Základní informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona 

 č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Kontaktní a identifikační údaje

Oficiální název 

Obec Studené

Přidružená část

Bořitov

Důvod a způsob založení 

Obec Studené vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. 

Obec vykonává svoje funkce podle zákona 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Organizační struktura

Samospráva

zastupitelstvo - 7 členů 

Zastupitelstvo obce Studené

volební období: 2022-2026

volby: 23.09.2022 - 24.09.2022

počet členů: 5

Starosta: 

 

Místostarosta:    

Marie Černohousová

Členové:  

Ing. Jaromír Vacek

 

Michal Dušek

 

 

 

Martin Veselý

 

Mgr. Tereza Kavková

Finanční výbor

Předseda: 

Martin Veselý

Členové:          

 Ing. Martin Roček

 

Daniel Špinler

Kontrolní výbor

Předseda:       

Ing. Jaromír Vacek

Členové:

Michal Dušek
 

 Ing. Jan Majvald

Výbor pro občanské a kulturní záležitosti

Předseda:           

Mgr. Tereza Kavková

Členové:                     

Mgr. Lenka Černohousová

 

Albert Vacek

Obecní správa 

 

Marie Černohousová - místostarosta

Ing. Pavla Faltusová -  účetní

 

Kontaktní spojení

Obecní úřad Studené 
Studené 15 
561 64  Studené 

Telefon: 
Kancelář starosty:  tel.: 465 642 420, mobil: 605 504 774

E-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   
Datová schránka: x6aa3ij

Úřední hodiny

Pondělí        18:00 - 20:00

Pokladní hodiny

Pondělí        18:00 - 19:00

Internetová stránka

www.studene.cz

Emailová adresa

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka

x6aa3ij

Bankovní spojení

bankovní spojení: KB Ústí nad Orlicí 
číslo účtu/kód banky: 12720611 / 0100 

00279561

DIČ

nejsme plátci DPH

Rozpočet

Viz. Úřední deska

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Studené. 
Dle našeho názoru nejlépe zpracovaná řešení najdete na stránkách Ministerstva vnitra 

Vydané právní předpisy

Obec Studené vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.                                       

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Studené poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Obci studené byla v období 2020- 2022 podána jedna písemná žádost o informaci a bylo na ni písemně odpovězeno. Na případné ústní žádosti o informace byly podávány odpovědi průběžně.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů GDPR

Pověřencem pro ochranu osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí Orlicko, se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk.

Kontaktní osoba fakticky vykonávající činnost pověřence:  Jiří Dytrt                                                   tel.: +420608763102, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Ochrana osobních údajů

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států. Obec studené je správcem OÚ.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.