ERBY

logo erby

Hledání

Svátky

Odpady

Termíny svozů

Kalendář svozů odpadů pro rok 2024 je zde - Kalendář 2024

 

Vyhlášky

OZV 1-2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

OZV 2-2021 obce Studené o poplatku za systém odpadového hospodářství

 

Jak třídit a ukládat odpady ve Studeném

 

Povinnost třídit odpady ukládá zákon 541/2020 a vyhláška obce Studené OZV 1-2021

Tříděný odpad: plasty, Tetra Pak, papír, jedlé oleje a tuky, kovy, bioodpad, elektrozařízení a nebezpečný odpad.

Pro sběr papíru a plastů je v obci Studené zaveden systém svozu odpadů dům od domu. Plasty v pytlích a papír v krabicích, označte prosím čárkovým kódem a v den svozu připravte do 6:00 k silnici. Do pytlů s plasty je možno přidat jednotlivé kusy kovových obalů od nápojů a Tetra Pak, nebo při větším množství je odevzdat v samostatných pytlích.
Další možností je odvézt pytle a krabice kdykoli na sběrné místo a tam je uložit, pro uložení malého množství plastů lze použít i žluté popelnice a kontejnery (za kulturním domem a na sběrném místě).
Jedlé oleje a tuky dávejte do uzavřených PET lahví a připravte ke svozu dům od domu, nebo uložte na sběrném místě.
Sklo vhazujte do zelených a bílých zvonů (tabulové sklo patří do barevného skla) které jsou na sběrném místě nebo za KD.
Kovy uložte na sběrném místě.
Elektrozařízení uložte na sběrném místě.
Nebezpečný odpad (barvy, chemické látky, oleje apod) uložte na sběrném místě.
Bioodpad patří do zvláštního kontejneru, který bude přistaven dle kalendáře svozu, vždy nejpozději od pátku 12:00 do pondělního rána
Objemný odpad (matrace, nábytek, lyže, podlahové krytiny apod)  patří do zvláštního kontejneru který bude přistaven dvakrát za rok.
Ostatní odpad směsný komunální patří do kontejnerů na sběrném místě. V zimním období je jeden (tmavě zelený) vyhrazen na popel.

Stavební odpad si řeší každý samostatně, k uložení je možné využít sběrný dvůr v Jablonném nad Orlicí v Nádražní ulici. Tel.: 603 834 719

Poplatek „za odpady“ je stanoven vyhláškou OZV 2-2021 ve výši 600,- Kč/rok a osobu s trvalým pobytem, nebo za nemovitost v které není nikdo hlášen k trvalému pobytu. Vyhláška stanoví splatnost poplatku do 31. 7. příslušného kalendářního roku.
Tyto poplatky jsou stanovené vyhláškou, a proto se na ně nevystavuje faktura.

 

Poplatky stanovené vyhláškami je možné zaplatit dvěma způsoby:

  1. Hotově v kanceláři obecního úřadu v úřední době, pondělí 18:00-19:00 
  2. Bezhotovostně na účet č. 12720611/0100, variabilní symbol: vaše číslo popisné.